Clifford Chance | Clifford Chance advised Arctic Paper on a refinancing transaction

Clifford Chance advised Arctic Paper on a refinancing transaction

  • en
  • Language options

12 April 2021

Clifford Chance advised Arctic Paper on a refinancing transaction

Clifford Chance advised Arctic Paper S.A., one of the leading manufacturers of high-quality graphical fine paper in Europe and a longstanding client of our firm, on a term and revolving facilities agreement concluded with a consortium of banks composed of: Santander Bank Polska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. and Bank Polska Kasa Opieki S.A., under which the lenders agreed to grant the company a ca. PLN 300 million equivalent multicurrency refinancing package, comprised of term and revolving facilities. The financing will, subject to satisfaction of customary conditions precedent, be made available for general corporate and working capital purposes and in order to refinance the group’s existing bank/bond debt – we advised Arctic Paper S.A. on the original bank and bond debt back in 2016.

The Clifford Chance team advising on the transaction included Andrzej Stosio (Partner co-heading the Warsaw Banking and Finance Department), Kacper Bardan (Senior Associate), Anna Miernik (Senior Associate), Natalia Karasiewicz (Associate) and Artur Gładysz (Associate).

Kancelaria Clifford Chance doradzała spółce Arctic Paper w związku z transakcją refinansowania

Kancelaria Clifford Chance doradzała spółce Arctic Paper S.A., jednemu z wiodących europejskich producentów wysokogatunkowego papieru graficznego i wieloletniemu klientowi kancelarii, w związku z umową kredytów terminowych i odnawialnych zawartą z konsorcjum banków w składzie: Santander Bank Polska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. i Bank Polska Kasa Opieki S.A., na podstawie której kredytodawcy postanowili udzielić spółce wielowalutowego pakietu refinansowania w wysokości odpowiadającej ok. 300 mln PLN, obejmującego kredyty terminowe i odnawialne. Z zastrzeżeniem spełnienia zwyczajowych warunków zawieszających, finansowanie zostanie przeznaczone na ogólne cele korporacyjne i pokrycie kapitału obrotowego spółki oraz na refinansowanie istniejącego zadłużenia spółki względem banków i z tytułu emisji obligacji – doradzaliśmy Arctic Paper S.A. w związku z pierwotnym zadłużeniem względem banków i z tytułu emisji obligacji w 2016 roku.

W skład zespołu doradzającego przy transakcji wchodzili Andrzej Stosio (Partner współkierujący Departamentem Bankowości i Finansów warszawskiego biura Clifford Chance), Kacper Bardan (Senior Associate), Anna Miernik (Senior Associate), Natalia Karasiewicz (Associate) oraz Artur Gładysz (Associate).

More:  Clifford Chance | Clifford Chance advises Inigo Limited on $800 million initial capital raise

More from: | Category: Legal Company News